Banner

PKS drainage/infiltratiebuizen

 
 
PKS infiltratiebuis

Voor het onttrekken en infiltreren van grond- en oppervlaktewater worden lichte, makkelijk aan te leggen leidingsystemen verlangd.

Het drainage/infiltratieleidingsysteem uit polyethyleen met een diameterbereik van DN300 tot en met DN2400 is, door het geprofileerde buisconcept en de naar klantspecificatie geproduceerde perforatiegraad, de juiste keuze voor een snelle, economische aanleg.

 

Voordelen van PKS drainage/infiltratiebuizen:

  • als volledig of gedeeltelijk geperforeerd in 6 m lengten leverbaar.
  • makkelijk te verbinden door aangevormde mof en spie.
  • toepassingsspecifieke dimensionering, waardoor grote belastingen toelaatbaar zijn bij een economisch optimale profilering.
  • absoluut ronde en braamvrije boringen, omdat de gaten in koude toestand geboord en nabewerkt worden.
  • variabele gatdiameters met minimaal 100 cm²/m perforatiegraad, waarbij als standaard Ø 13 mm gedefinieerd is. Afwijkende boringen van Ø 5 tot 15 mm in verscheidene boorgeometrien mogelijk.
  • geringe waterinstroomweerstand, omdat alleen tussen de profilen resp. in geringe wanddikten geboord wordt.

® 2019 FRANK GmbH | Disclaimer | ALV | printen