Banner

PKS profielwikkelbuizen

 
 
FRANK PKS-buis

FRANK GmbH past reeds meer dan 50 jaar kunststofleidingsytemen in verschillende zwaarbelaste werkgebieden toe. In het bijzonder in de rioleringssector zijn de flexibele materialen met gelaste verbindingen tegenover starre materialen en steekverbindingen aan een sterke opmars bezig. Door de duurzaam dichte systemen wordt infiltratie van grondwater, resp. exfiltratie van vervuild rioolwater voorkomen. Deze ontwikkelingen van de laatste jaren hebben geleid tot de ontwikkeling van het PKS profielwikkelbuissysteem. Met dit systeem kunnen homogene, duurzaam dichte rioolsystemen in alle gangbare diameters aangelegd worden. 

 

PKS-buizen worden conform DIN 16961 en DIN EN 13476 uit PE of PP vervaardigd. Hiermee worden de belangrijkste vereisten aan rioolbuizen, putten en bergbezinkleidingen, de duurzame dichtheid van het complete systeem, gewaarborgd.

Toepassingsgebied

Door toepassing van het flexibele materiaal polyethyleen kunnen zelfs kortstondige overbelastingen op het leidingsysteem vrijwel volledig gecompenseert worden. PKS-buizen zijn hierdoor uitermate geschikt voor de toepassing als hoogbelaste buissystemen en putten. De vervaardiging van bergbezinkleidingen, hemelwaterbergingen, vuilstortputten, infiltratieleidingen en infiltratievoorzieningen is hierdoor zowel economisch als technisch effectief te realiseren. De bouwdelen zijn in de fabriek voorgemonteerd en voltooid. Hierdoor zal op de bouwplaats een zeer korte inbouwtijd gerealiseerd worden.

Kräfteeintrag auf ein biegeweiches Kanalrohr
 

Kosteneffectieve duurzame oplossingen

Kijkend naar de huidige staat van de riolering staan de gemeenten jaarlijks miljarden investeringen te wachten voor de sanering van vervallen riolen. In de wetenschap van een lege schatkist is er de noodzaak van een duurzame kostenreductie in de openbare riolering. Hierbij dient de wens van de burger van een minimale rioolheffing en een gegarandeerde functionaliteit centraal te staan. Dit roept de vraag op waar de rioolheffing uit opgebouwd is. Actueel onderzoek heeft uitgewezen dat rioolheffing bestaat uit een aandeel personeelskosten, rioolrecht en rente op vreemd en eigen vermogen. Maatgevende kostenfactoren voor een rioolbeheerder zijn de instandhoudingskosten (ca. 25%) en de afschrijving (ca. 30%). Gebaseerd op praktijkervaring liggen de te verwachten instandhoudingskosten bij PE leidingsystemen duidelijk onder de 10%. Omdat het buismateriaal PE in de basisnorm DIN 8074/75 een levensduur van minstens 100 jaar toegeschreven wordt, kan ook de kostenfactor afschrijving drastisch gereduceert worden, afhankelijk van de aanname zelfs gehalveerd worden. Voor economische en duurzame oplossingen in een modern leidingsysteem zal de keuze al snel op het materiaal PE uitkomen.

PKS - Profilkanalrohrsystem

PKS – bijzonderheden

Het profielleidingsysteem PKS bestaat uit lichtgewicht vormvaste profielbuizen conform DIN 16961 in de diameters DN 300 tot en met DN 3500 en de bijbehorende hulpstukken, putten en aansluitingshulpstukken, zoals de naderhand aan te brengen huisaansluiting. Alle componenten worden uit de bestendige en duurzame materialen PE80, PE100 resp. PPR vervaardigd. PKS-buizen onderscheiden zich door de uitwendige profilering en de lichtgekleurde buisbinnenwand.

 

Met betrekking tot de verhoogde veiligheidseisen worden bij de buisdiameters tot en met DN 800 de minimale wanddikten conform DIN 13476 altijd ruimschoots overschreden. Kleine buisdiameters DN 150 tot DN 300 worden als gecoextrudeerde volwandbuizen conform DIN 8074/75 met seperate elektrolasfittingen geleverd. Vanaf DN 300 zijn aan de buis aangevormde moffen met geïntegreerde lasspiraal voor elektrolassen in het programma opgenomen. Putten en putconstructies worden gewoonlijk uit PKS buizen met gladde buiten- en binnenwand en in de wand geïntegreerde steunprofielen vervaardigd. Het materiaal PPR (polypropyleen) wordt voor rioolleidingen met hogere temperaturbelastingen in de diameters DN 300 tot en met DN 3500 toegepast. Alle buis-, put- en hulpstukcomponenten worden speciaal voor toepassing in de grond-, weg- en waterbouw ontworpen. Bij de ontwikkeling van de profielleidingsystemen heeft ten doel gestaan, de voordelen van geprofileerde PE80 en PE100 alsmede PPR buizen met een blijvend dichte en homogene buisverbinding en een eenvoudige aanleg te combineren.

PKS-profiel-type PR met de geïntegreerde elektrolasmof

De PKS-profielen van het type PR onderscheiden zich door een hoge ringstijfheid bij een zeer gering buisgewicht. Toegepast wordt dit buistype PR bij in de aarde aan te leggen buissystemen tot binnendiameter DN 3500. De onderlinge buisverbinding geschiedt door middel van elektrolassen tot DN 2300. Naast elektrolassen kan van DN 300 tot DN3500 ook extrusielassen toegepast worden. De buizen worden met aangevormde spie en mof geproduceerd.

PKS Profiltyp PR
 

® 2019 FRANK GmbH | Disclaimer | ALV | printen