Banner

Putten en speciale constructies

 
 

Bij rioolleidingsystemen wordt een aantal van putten en speciale constructies voor inspectie, regeling en samenvoering toegepast. Bij het profielwikkelbuissysteem staan daarvoor putten en speciale constructies met een verschillende functionaliteit uit polyethyleen en polypropyleen ter beschikking. Door het toepassen van deze materialen biedt het leidingsysteem de mogelijkheid van lasbaarheid van begin tot einde. Verschillende materiaaleigenschappen zoals de reactie op zettingen worden door het volledige systeem opgenomen.

 

Gebruikelijkerwijs bestaan PKS-putten uit een onderdeel van polyethyleen of polypropyleen en wordt de afdekking met betononderdelen conform DIN 4034 gerealiseerd. De putafdekkingen dragen de verkeerslasten direct aan de putwand over. Het met riool- en grondwater in contact staande onderdeel wordt uit corrossiebestendig polyethyleen of polypropyleen uitgevoerd. Afhankelijk van de belasting kan de put ook compleet uit PE 80, PE 100 of PPR vervaardigd worden. De putten worden van een toegangsopening en ladder voorzien. PKS-putten worden voorzien van een aansluiting met electrolasmof of een spie voor de verbinding met PKS-buizen. De uitvoering van de put wordt aan de van toepassing zijnde eisen aangepast. PKS-putten kenmerken zich, net als de PKS-buizen, door de lichte, inspectie-vriendelijke lichte binnenwand, het geringe gewicht en de zeer geringe wandruwheid. Bij putten met een grote verkeersbelasting dient de put voor de lastverdeling afgedekt te worden met een gewapend betonnen afdekplaat. Deze afdekplaat draagt de verkeerslast over aan de omliggende ondergrond, zodat er geen axiale krachten op de put werken.


Rechte put

voor de rioleringen DN 300 tot DN 800 worden rechte putten toegepast. Hierbij valt de volledige doorsnede van de rioolbuis binnen de putschacht. De putschacht bedraagt hierbij: DN 1000 bij PKS-buizen DN 300 tot DN 500, DN 1200 bij PKS-buizen DN 600 en DN 1500 bij PKS-buizen tot DN 800. Het stroomprofiel van de rechte put wordt voorzien van een onder afschot aangebracht, beloopbaar van anti-sliplaag voorzien banket. Het bovendeel van de put wordt van betonnen stelringen voorzien. Hierdoor is een individuele aanpassing aan het latere maaiveldniveau mogelijk. De hoogte van de toegangsschacht is bepaald naar de maximale grondwaterstand. Algemeen dient de overgang van de PKS-put naar de betonringen boven het grondwaterniveau te liggen.


Tangentiaalput

Bij rioolleidigen groter dan DN 600 wordt de PKS-tangentiaalput toegepast. Bij de tangentiaalput bevindt de rioolbuis zich buiten de middellijn van de toegangsschacht en beneden het bodemniveau van de put. Hierdoor is het mogelijk, dat de toegangsschacht uniform DN 1000 uitgevoerd wordt. Als putafdekking is een zelfdragende gewapende betonafdekplaat voorzien. De overgang naar de betonafdekplaat dient zich hier ook boven het maximale grondwaterniveau te bevinden.


Voordelen van de PKS putten

 • Putdiameter tot en met DN 3500 uit hedendaags PE 100 materiaal.
 • Lichte inspectie-vriendelijke binnenwand uit PE 100, middels coextrusie vervaardigd.
 • Leverbare puthoogten naar klantspecificatie.
 • Stroomprofiel in alle hoekverdraaiingen en diameters mogelijk:
  - inspectieputten van DN 100 tot en met DN 2400
  - tangentiaalputten van DN 600 tot en met DN 3500
 • Aflopend banket conform DIN 19537, deel 3.
 • Lage drukverliezen door de geringe wrijvingsweerstand.
 • Gevulcaniseerde EPDM-afdichtring in putwand voor overgang naar betonelementen.
 • Beloopbaar en anti-slip banket conform UVV.
 • Veiligheidsladder naar klantwens en conform UVV.
 • Op kwaliteit gecontroleerde, lekvrij gelaste constructie conform DVS.
 • Statische berekening gebaseerd op ATV-DWA-A127 met aantoonbare veiligheid tegen opdrijven.
 • Voor iedere putconstructie wordt een CAD-tekening gemaakt.
 • Verbinding naar de aan te sluiten PKS rioolbuis mogelijk d.m.v. electrolasverbinding.
 • Speciale constructies: pompputten, putconstructies met lekdetectie, drainage- en infiltratieputten, infiltratietanks, bergbezinksystemen met interne- en externe overstortputten, aardwarmte verdelerputten.

® 2020 FRANK GmbH | Disclaimer | ALV | printen

Privacyverklaring

Onze website maakt gebruik van externe componenten (Youtube en Vimeo video's, Google Maps en Google Analytics). Deze helpen ons om ons aanbod voortdurend te verbeteren en u een comfortabel bezoek te bezorgen. Door het laden van externe componenten kunnen gegevens over uw gedrag door derden worden verzameld, waarvoor wij uw toestemming nodig hebben. Zonder uw toestemming kunnen er beperkingen zijn op de inhoud en de werking. Voor gedetailleerde informatie, zie ons Privacybeleid.